William McDonough Tag Archive

Miasto przyszłości

zrównoważona architektura

6 marca 2018

Obszary miejskie mogą mieć dobry wpływ zarówno na naszą planetę, jak i życie ludzi, jeśli tylko staniemy się...

Read more

Dobre projektowanie według Williama McDonough

Projektowanie, zrównoważona architektura, Zrównoważone projektownie

26 lutego 2018

Projekt to początek każdego ludzkiego przedsięwzięcia. Można rozważać go w aspekcie ekologicznym, etycznym i...

Read more