beacons Tag Archive

Beacony w służbie osobom niewidomym

Projektowanie

25 sierpnia 2016

Beacony, czyli niewielkie urządzenia z systemem bluetooth 4.0 pozwalające na mikro lokacje mają olbrzymie pole...

Read more